Služby

Pro rodiny

Setkávání, vzdělávání a poznávání se

 • První sobota v měsíci pěší pouť na Sv. Hostýn "Za uzdravení vztahů v rodinách"
 • Na konci prázdnin se také společně scházíme na Arcidiecétní pouti rodin a učitelů na Svatém Hostýně. 
 • Den pro rodinu se koná vždy poslední neděle prázdnin v Kojetíně.
 • Týden pro rodinu - je každoročně vyhlašován tak, aby zahrnoval 15. květen, tedy den, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny.
 • Podzimní poutní zájezd Děkanátu Přerov.

Přednášky

Pro snoubence

V olomoucké arcidiecézi je příprava rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.

Plánujte prosím přípravu včas, nejlépe 6 měsíce před termínem svatby. Obě části můžete absolvovat souběžně, nicméně ze všeho nejdříve navštivte kněze. 

Kněžská část:

 • Administrátor farnosti místa sňatku, oddávající a ten, který vás připraví, nemusí být jedna a tatáž osoba. Zodpovědným za náležitosti sňatku je však administrátor farnosti, kde proběhne sňatek, proto je dobré zajít nejprve za ním.

Manželská část:

 • Konkrétní manželské páry přednáší tato konkrétní témata.
 • V Přerově probíhá buď formou individuální přípravy (termíny si domluvíte přímo s volnými lektory a to mimo prázdninových měsíců) 
 • nebo je možné využít společnou přípravu pro více snoubeneckých páru (leden-únor) v Přerově ve vzdělávacím centru Sonus. Aktuální termíny jsou včas vypsané.
 • Kromě toho je možné se zúčastnit víkendové přípravy nebo "Školy partnerství".

Přihláška

K manželské části přípravy se přihlaste tímto formulářem. Všechny formuláře potvrzujeme zhruba do týdne. Pokud vám ani poté nic nedojde, ozvěte se emailem.

Mimo víkendových seminářů je příprava snoubenců zdarma. Je ale možné přispět na režijní náklady individuálních kurzů na účet DCPR (č.ú.:2401839842/2010).

Pro manžele

Manželské večery

Kurz je určen všem manželským párům, které na sobě chtějí pracovat a společně investovat do svého vztahu. Na tom, zda v manželství žijete méně než dva roky nebo přes třicet let vůbec nezáleží. Máte-li hezké manželství, kurz Vám pomůže jej dále zlepšit a posílí Vaše dobré návyky.

Na druhou stranu, zakoušíte-li v manželství potíže, kurz Vám poskytne praktické dovednosti, které Vám pomohou obtíže překonat. Páry, které již žily odděleně, využily kurz jako příležitost ke smíření a nalezení cesty zpět.

Ačkoliv je kurz založen na křesťanských principech, velmi prospěje všem manželským párům. Kurz vysoce ocenily i mnohé páry z necírkevního prostředí.

Pro rodiče

Kurz efektivního rodičovství
Program Efektivního rodičovství je veden zážitkovým způsobem, kdy rodič na základě vlastního prožitku má možnost lépe porozumět chování a volbě svého dítěte. Charakteristickým prvkem tohoto vzdělávacího programu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování.

Cílem tohoto programu je pomoci vám, rodičům, získat takové dovednosti a rozvinout takové schopnosti, které vám pomohou zvládat všechny ty každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkáme. 

Kurz efektivního rodičovství je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera, jenž je jejím zakladatelem.

Pro maminky

 • Klub maminek "Sedmikrásek" v Přerově na Sonusu.
 • V Kojetíně ve farní klubovně.
 • Aktuální termíny a témata najdete v sekci "Zveme vás".

Pro děti a mládež

Hlídání dětí a jednodenní výlety formou příměstského tábora v době prázdnin. 

Pro seniory

Veřejné čtení na pokračování ve farní knihovně.

Soukromé čtení u osamělých a nemocných po domluvě na telefonu 724 117 040.

© 2020 Děkanátní centrum pro rodinu Přerov
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!