Služby

Pro rodiny

Setkávání, vzdělávání a poznávání se

  • Na konci prázdnin se společně scházíme na Arcidiecézní pouti rodin a učitelů na Svatém Hostýně.
  • Týden pro rodinu - je každoročně vyhlašován tak, aby zahrnoval 15. květen, tedy den, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny.

Přednášky

Pro snoubence

Chystáte svatbu v kostele v Arcidiecézi olomoucké? 
Vybavte se informacemi!


Příprava na manželství v Přerově

Milí snoubenci,

uvažujete-li o svatbě v našem děkanátu, čekají vás dva úkony:

■ nejprve zajděte za knězem (oddávajícím) a domluvte se s ním na termínu a všech ostatních náležitostech,

■ poté se přihlaste do kurzu "manželské části" přípravy. Forma, kterou je možné tuto část absolvovat:

  • Společná příprava  - v Přerově ve vzdělávacím centru Sonus. Aktuální termíny budou včas vypsány. 
  • Individuální příprava (termíny si domluvíte přímo s volnými lektory a to mimo prázdninové měsíce)

Přihláška

K manželské části přípravy se přihlaste tímto formulářem. Všechny formuláře potvrzujeme zhruba do týdne. Pokud vám ani poté nic nedojde, ozvěte se emailem.

Je možné přispět na režijní náklady individuálních kurzů na účet DCPR.

Pro manžele

Manželské večery 

Kurz je určen všem manželským párům, které na sobě chtějí pracovat a společně investovat do svého vztahu. Na tom, zda v manželství žijete méně než dva roky nebo přes třicet let vůbec nezáleží. Máte-li hezké manželství, kurz Vám pomůže jej dále zlepšit a posílí Vaše dobré návyky.

Na druhou stranu, zakoušíte-li v manželství potíže, kurz Vám poskytne praktické dovednosti, které Vám pomohou obtíže překonat. Páry, které již žily odděleně, využily kurz jako příležitost ke smíření a nalezení cesty zpět.

Ačkoliv je kurz založen na křesťanských principech, velmi prospěje všem manželským párům. Kurz vysoce ocenily i mnohé páry z necírkevního prostředí.

Nesezdané páry

Příprava na křest dětí nesezdaných párů.

Kněžská část:

Zodpovědným za náležitosti křtu je administrátor farnosti, kde proběhne křest, proto je dobré zajít nejprve za ním.

Manželská část:

Konkrétní manželské páry přednáší témata Víra, vztah k Bohu a Komunikace a řešení konfliktů. 

V Přerově je možné využít společnou přípravu pro více páru ve vzdělávacím centru Sonus.

Nejbližší termín je 19.12. od 17.00 hod. Je nutné svoji účast potvrdit předem emailem, nebo telefonicky.

Přihláška

 K manželské části přípravy se přihlaste tímto formulářem.

Prosíme o příspěvek 100 Kč za pár a přednášku na režijní náklady kurzů na účet DCPR před absolvováním přípravy.

Pro rodiče

Kurz efektivního rodičovství
Program Efektivního rodičovství je veden zážitkovým způsobem, kdy rodič na základě vlastního prožitku má možnost lépe porozumět chování a volbě svého dítěte. Charakteristickým prvkem tohoto vzdělávacího programu je podpora vzájemné úcty, respektu, důvěry a povzbuzování.

Cílem tohoto programu je pomoci vám, rodičům, získat takové dovednosti a rozvinout takové schopnosti, které vám pomohou zvládat všechny ty každodenní těžkosti, se kterými se při výchově svých dětí dnes a denně potýkáme. 

Kurz efektivního rodičovství je vystavěn na principech individuální psychologie MUDr. Alfréda Adlera, jenž je jejím zakladatelem.

Pro maminky

  • Klub maminek "Sedmikrásek" v Přerově na Sonusu.
  • Po domluvě i ve vaší farnosti.
  • Aktuální termíny a témata najdete v sekci "Zveme vás".

Pro děti a mládež

Příležitostné hlídání dětí v době prázdnin. 

Pro seniory

Poslechové čtení na vyžádání.

Soukromé čtení u osamělých a nemocných po domluvě.

© 2020 Děkanátní centrum pro rodinu Přerov
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky